/>

Velkommen til oss!

Holtet Barnehage SA er et samvirkeforetak som eier og driver barnehage. Foreldrene står som eiere gjennom andelinnskudd som tilbakebetales når denne sies opp. Barnehagen ble åpnet 19. desember 1994, og gir idag plass til 69 barn hver dag fordelt på 5 avdelinger, derav 1 avdeling i Lavvoen forbeholdt 11 5-åringer.

Pr. idag arbeider 18 personer her fordelt på 17,4 årsverk. Vi holder til i Øvre Holtet, 7 km. sør for Harstad sentrum,og har skogen som nærmeste nabo.Friluftsliv preger mye av innholdet hos oss, vi ønsker å lære barna å bli glad i naturen, oppleve den og ta vare på den. Vi har opp igjennom årene arbeidet med nettverksbygging slik at barna og deres foreldre skaper trygge rammer og nettverk seg i mellom, noe som er overførbart til skolen. Vi jobber også med at førskolebarna skal få treffe barn fra andre barnehager som de skal begynne på skolen sammen med.Foreldrene er vår viktigste ressurs, og gir gode og viktige bidrag til våre hverdager,både som praktisk hjelp til ulike aktiviteter og arrangementer samt som gode samtalepartnere til det beste for enkeltbarnet.

 

Barnehagens åpningstid er i utgangspunktet kl. 07.30 - 16.30, men vi gir et utvidet tilbud morgen og ettermiddag for de som har behov for det fra 07.00 til 17.00. Enkeltbarnet har likevel en begrenset oppholdstid inntil 9 timer pr dag.