/>

Lavvoen

Hei alle sammen! Snart starter et nytt barnehageår, og vi gleder oss til å møte og bli kjent med 13 nye Lavvobarn! I år er det 7 gutter og 6 jenter som går i lavvoen. Sammen finner vi på mye morsomt om dagene. :-)Kanskje drar vi på tur, kanskje lager vi god mat på bålpanna, eller kanskje blir det litt eksperimentering. Uansett - vi skal ha det morsomt i lag i og rundt Lavvoen.

De voksne som jobber i Lavvoen er Stine (Barne- og ungdomsarbeider) og Rikke (Pedagogisk leder).


Vi legger vi vekt på at de voksne skal ha en aktiv rolle sammen med barna i hverdagen. Det er viktig at vi voksne er tilstede i situasjonene for å hjelpe barna til å finne løsninger. Ved å være tilstede i situasjonene, vil det også bli mye læring i her og nå situasjoner. Vi støtter og veileder underveis. Vi legger også vekt på å rose, når de på egenhånd greier å løse konflikter, inkluderer andre barn i lek og gjør andre ting som bidrar til et hyggelig fellesskap. Vi jobber med sosial kompetanse hver dag, gjennom hele dagen. Vi er også veldig bevisste på hvordan vi voksne snakker til og er sammen med barna. Barn skal tas på alvor når det gjelder tanker, følelser, meninger og reaksjoner. Vi tar oss god tid og har tid til å undre oss sammen med barna. 

Hilsen Stine og Rikke :)