Barnehageplass

Søk barnehageplass

Alle som skal søke plass hos oss, må kjøpe andel i barnehagen. Andelsbeløpet er kr. 3200,-, en andel pr. plass, der kr 3000,- vil bli tilbakebetalt ved oppsigelse av andelen. Kontonr. for andel: 4730 66 98 601.
 

Fra og med 2019 har Harstad kommune innført en ny søknadsportal for alle som skal søke barnehageplass (Visma Flyt Barnehage). Søknadsportalen gjelder for alle barnehager i kommunen enten de er kommunale eller private, og gjelder om du skal søke for første gang, eller om du skal søke om overføring til annen barnehage. 

Du logger inn i søknadsportalen via ID-porten. Når søknaden er sendt vil du motta en bekreftelse på den e-postadressen du har oppgitt i søknaden.

Lenke til søknadsskjema: https://barnehage.visma.no/harstad

Lovfestet rett til barnehageplass

Lovfestet rett til barnehageplass gjelder kun i hovedopptaket. Barn som er fylt ett år i august har rett til plass fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november har etter søknad rett til plass i barnehage innen utgangen av den mnd barnet fyllet ett år.  Hovedopptak til barnehage er samordnet for kommunale og private barnehager.

Hovedopptak

Hovedopptak til barnehageplasser som er ledige fra barnehageårets start i august foretas gjennom et årlig hovedopptak med søknadsfrist 1. mars.

Supplerende opptak

Det gjennomføres supplerende opptak til barnehage dersom barnehagene har ledig kapasitet.

Hvor har du rett til barnehageplass

Barnet har lovfestet rett til plass i kommunen barnet bor i. Det betyr at dersom det ikke er ledig plass i barnehagene du har satt opp i søknaden, vil du få tilbud om plass i en barnehage du ikke har søkt.

Overflytting mellom barnehager

Det kan søkes om overflytting til annen barnehage i kommunen. I februar hvert år foretas et felles koordinert overflyttingsmøte, vedtak om overflytting vil normalt gjelde fra nytt barnehageår i august. Søknadsfrist 20. januar.

Retningslinjer

Her kan du lese retningslinjer for barnehageopptak.

 
Velkomstbrev sendes når andel er registrert på konto. Ta gjerne kontakt på telefon 77 07 04 28 eller send oss epost på post@holtet-barnehage.no
Barnehagens vedtekter og virksomhetsplan ligger under "Om oss" til venstre.

Velkommen som søker!