Kløverstua

VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2021-22! Personalet på Kløverstua ønsker alle barn og foreldre hjertelig velkommen til et nytt barnehageår. Vi gleder oss til å møte alle sammen igjen, og til å bli kjent med dere som er ny og som begynner hos oss nå.

Kløverstua er i år ei avdeling for barn i alderen 2-4 år. 
Vi har 17 barn på avdelingen.


Vi voksne som jobber på Kløverstua er Ann Helga (fagarbeider 100%), Stine (barnehagelærer 100%), Lill-Tone (fagarbeider 100%) og Inger Marit (pedagogisk leder 100%) 

Vi voksne vektlegger at barna skal ha barnehagedager som er forutsigbare og som gir trygghet og trivsel. Å innarbeide gode rutiner er viktig for barna. Vi ønsker å legge til rette for barnas lek, og utvikling av vennskapsrelasjoner. Både sosial- og språklig kompetanse er viktige utviklingsområder som vi ønsker å styrke hos barna. Dette utvikles i samspill med andre barn og trygge voksne.

Hos oss ønsker vi at alle barn skal føle seg sett, hørt og verdsatt for den han/hun er. Dette handler om at vi voksne er omsorgsfull, lyttende og støttende i relasjon med barna. 

Vi ønsker at dere foreldre og vi i personalet skal ha en god dialog og et tett samarbeid om ulike behov for barna deres. Da kan vi legge best mulig til rette for dem i barnehagen. Vi synes det er viktig at dere foreldrene kan forlate barna, og være trygg på at de trives og har det bra i barnehagen.

  


Tlf. Kløverstua 455 14178
Tlf. Inger Marit 907 66407

 

DAGSRYTMEN
Vi starter med en kort samling i garderoben kl. 08.15 for å vaske hendene før vi 
spiser vi frokost kl. 08.30.  

Ca. kl. 11.30 er det lunsj. Denne spiser vi inne/ute i barnehagen, i skogen dersom vi er på tur eller i lavvoen eller gapahuken dersom været er dårlig. 

Vi serverer vann, frukt/yoghurt og knekkebrød kl. 14.00-14.30 De som har behov for litt mat senere på ettermiddagen før de blir hentet, får selvfølgelig det.