Styret og samarbeidsutvalget

Holtet barnehage har et aktivt styre og samarbeidsutvalg, som har jevnlige møter i løpet av året. Eierstyret for barnehagen ble valgt på årsmøtet. Foreldrerepresentantene i SU ble valgt på foreldremøtet. (1 fra hver avdeling). SU møtes 4-6 ganger i året, hvor de blant annet godkjenner årsplanen som er utformet som 5 periodeplaner (høst, desember, vinter, vår og sommer). I tillegg får SU forelagt saker av betydning for barna og foreldrene.

Styret

Styreleder:
Jon Magne Flo Hvidsten


Styremedlemer:
Ole-Kristian Nygård

Silje Restad
Anne Gullholm Holte


Personalrepresentanter:
Ann Helga Traasdahl Johansen

Stine Frantzen SchultzSamarbeidsutvalget

Foreldrerepresentanter:                         
Marihøna: Trine Lyså
Smørblomsten: Silje Rann
Kløverstua: Annie Småback
Blåklokka: Camilla Skoglund
Lavvoen: Elisabeth Østerås-Henriksen


Personalrepresentanter:
Marihøna: Rena Solvang Lund
Smørblomsten: Marita Sætermo
Kløverstua: Inger Marit Nibe Klaussen
Blåklokka: Kari Benjaminsen
Lavvoen: Rikke Bjørklund Jensen