Marihøna

Velkommen til Marihøna 2021/22

Dette er en avdeling som i 2021/22 gir et barnehagetilbud til 10 barn i alderen 0-3 år. 

På Marihøna jobber Rena (assistent), Marte(assistent) og Hilde (pedagogisk leder).   Vi blir også til å ha studenter inne på avdelingen i perioder av året.

Vi har fokus på trygghet, tilknytning, ro og å skape gode relasjoner. De første månedene av det nye barnehageåret brukes til å bli godt kjent med hvert enkelt barn. Vi tilpasser oss barnas dagsrytmer og jobber med å skape trygghet hos barn og foreldre. 

Vi har stort fokus på å skape gode språk- og lekemiljø. Vi leser, synger, forteller, beskriver og hjelper barna å sette ord på sine opplevelser og følelser. Vi befinner oss mye på gulvet og legger til rette for god lek både mellom barn og barn-voksne. Å få gode opplevelser sammen, utvikle vennskap, le og tulle er viktig. Vi arbeider også med selvstendighet, og mestring i hverdagen.

 Barnehagen ligger i ett fantastisk tur-område. Nytt av i år er at vi har laget en utelekeplass i skogen utenfor barnehagens uteområde. Men også innenfor gjerdet har vi flott terreng og mange utfordringewr. I første omgang blir det å gjøre oss kjent her. Etterhvert blir det også turer utenfor. 

Fokusområder dette året er: 

- Livsmestring og psykisk helse.

- Språk, og språkløyper. 

Vi gleder oss til et nytt år med flotte barn og foreldre!