/>

Blåklokka

VELKOMMEN TIL BLÅKLOKKA!

Fra høsten 2021 blir Blåklokka ei avdeling for 3-4 åringer. 

Vi blir dette barnehageåret:   6  barn født i 2018

                                          12 barn født i 2017 

                                          

 Vi  gleder oss til å bli kjent med alle barna og foreldrene.

Vi vil på høsten jobbe mye med tilvenning, sånn at barna blir trygge på vår avdeling.

De voksne som jobber på Blåklokka barnehageåret 2021/22 er:

Pia Hagensen Hilstad(fagarbeider 100%)

Sigrunn Saue (fagarbeider 60%)

Bjørn Høiden (barnehagelærer 100%)

Merete Steinbru(pedagog 100%)

 

og Vanja Nymo(pedagogisk leder 100%)

 

På blåklokka ønsker vi at alle barna skal føle at de blir sett, hørt og anerkjent. Dette innebærer at de voksne er oppmerksomme, omsorgsfulle og støttende i sin relasjon til barna. 

At vi tar de på alvor og støtter de etter alder og nivå, er noe vi også syns er viktig!

Foreldrene er vår ressurs og vi ønsker å ha et nært og godt foreldresamarbeid.

Med en åpen dialog mellom foreldre og personalet jobber vi for at foreldre kan forlate barna sine og være trygg på at barnet trives og har det godt i barnehagen.

Barnehagens hovedtemaer som vil være i fokus dette barnehageåret vil være:

  • Livsmestring og psykisk helse
  • mobbing og krenkelser
  • språkløyper

 

Mob.nr Blåklokka: 46 47 22 30