Rammeplan for barnehagen

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som er regulert av barnehageloven og Rammeplanen. Rammeplan er et styringsdokument som er kort og tydelig. Den gir retningslinjer på barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver, og den er felles for alle barnehager i Norge. Denne planen beskriver en detaljert oversikt over hva barnehagen skal inneholde og hvilket ansvar personalet har. Det pedagogiske arbeidet i barnehagen skal være knyttet opp til Rammeplanens intensjoner, innhold og fagområder.