Språkplan

"Språket bidrar til å forme vår identitet, oppleve fellesskap med andre mennesker og føle tilhørighet i samfunnet"

Utvikling av språk er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Gjennom språket lærer barn å forstå seg selv og sine omgivelser. Språket bidrar til å forme vår identitet, oppleve fellesskap med andre mennesker og føle tilhørighet i samfunnet. Språktilegnelsen er biologisk betinget, og barn er født med en iboende evne til å utvikle og anvende språket. Det er likevel en forutsetning at barn må være i et språklig miljø med gjensidig kommunikasjon og hvor barnets språklige uttrykk tolkes og forsterkes for at de skal tilegne seg en god språkutvikling. Språkarbeid blir dermed et sentralt fokusområde innenfor både barnehage og skole. Begge institusjonene skal gi omsorg og være en støtte i barns lek, læring og danning.

 

Harstad kommune - Språkplan