Periodeplaner

Holtet barnehage har en årsplan som er sammensatt av 5 periodeplaner. Disse periodeplanene utarbeides av personalet og godkjennes av samarbeidsutvalget i løpet av barnehageåret.