Nyhetsarkiv

  • Språkløyper

    Språkløyper er en nasjonal strategi som skal styrke norske elevers språk, lesing og skriving. Målet er å nå barn og elever som trenger ekstra hjelp, så tidlig som mulig. Det skal satses på å jobbe med språkløyper i fra barnehagealder og opp til videregående skole.

  • Velkommen til oss!

    Holtet Barnehage SA er et samvirkeforetak som eier og driver barnehage. Foreldrene står som eiere gjennom andelinnskudd som tilbakebetales når denne sies opp. Barnehagen ble åpnet 19. desember 1994, og gir idag plass til 69 barn hver dag fordelt på 5 avdelinger, derav 1 avdeling i Lavvoen forbeholdt 11 5-åringer.